THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lịch sử quan hệ quốc tế

Bogaturov Aleksey Demofenovich

Lịch sử quan hệ quốc tế

Tác giả: Bogaturov Aleksey Demofenovich
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Sự hình thành hệ thống lưỡng cực. Phần 2: Những mâu thuẫn của hệ thống lưỡng cực: Các chiến lược tiến công và sự chung sống hòa bình (1953 - 1962). Phần 3: Giai đoạn đầu tiên của tình trạng ổn định trong thế đối đầu: hòa hoãn tình hình và ổn định hệ thống thế giới (1962 – 1975). Phần 4: Giai đoạn thứ hai của tình trạng ổn định trong thế đối đầu. Phần 5: Sự sụp đổ của hệ thống lưỡng cực (1985-1996). Phần 6: Sự hình thành thế giới đơn cực (1996 – 2008)

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bogaturov Aleksey Demofenovich Averkov Viktor Viktorovich
  Thông tin nhan đề:Lịch sử quan hệ quốc tế / Bogaturov Aleksey Demofenovich
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2013
  Mô tả vật lý:687 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Hệ thống thế giới , Lịch sử quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Thế giới đơn cực , Thế giới lưỡng cực

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.002519-38
 • Tổng số bản: 20
 • Tổng số bản rỗi: 18
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa