THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia

Nguyễn Văn Dân

Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia

Tác giả: Nguyễn Văn Dân
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Văn Dân
  Thông tin nhan đề:Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia / Nguyễn Văn Dân
  Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học xã hội , 2011
  Mô tả vật lý:270 tr.
  Từ Khóa:Địa chiến lược , Địa chính trị , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.002090-1; QHQT-V.002218-20; QHQT-V.002684-8
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa