THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính trị Quốc tế hiện đại

Đỗ Thị Thủy

2018

Chính trị Quốc tế hiện đại

Tác giả: Đỗ Thị Thủy
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách chọn lọc và biên dịch những bài viết kinh điển và cập nhật của các học giả hàng đầu khu vực và thế giới, thể hiện những quan điểm đa chiều trong giới nghiên cứu quan hệ quốc tế về những vấn đề chính yếu đang nổi lên trong nền chính trị quốc tế hiện đại.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đỗ Thị Thủy
  Thông tin nhan đề:Chính trị Quốc tế hiện đại / Đỗ Thị Thủy
  Xuất bản, phát hành:H : Lao động xã hội , 2018
  Mô tả vật lý:498tr. ; 26cm
  Từ Khóa:Chính trị quốc tế , Chính trị thế giới , Quan hệ Quốc tế , Trật tự thế giới

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003080-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa