THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình phân tích sự kiện quốc tế

Đặng Trí Dũng

Giáo trình phân tích sự kiện quốc tế

Tác giả: Đặng Trí Dũng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về sự kiện quốc tế, nghiên cứu quan hệ quốc tế hay thông tin quốc tế, cũng như kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng quan sát, kỹ năng làm đại sứ, kỹ năng ghi biên bản và làm báo cáo kết quả phân tích sự kiện quốc tế. Ngoài phần lý thuyết, cuối mỗi chương còn có các câu hỏi và bài tập thực hành.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đặng Trí Dũng
  Thông tin nhan đề:Giáo trình phân tích sự kiện quốc tế
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2019
  Mô tả vật lý:403 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Giáo trình quan hệ quốc tế , Kỹ năng ghi biên bản , Kỹ năng làm báo cáo , Kỹ năng làm đại sứ , Kỹ năng quan sát , Kỹ năng thu thập , Nghiên cứu quốc tế , Phân tích sự kiện quốc tế , Sự kiện quốc tế , Xử lý thông tin , Giáo trình , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001134-9; GT.001176-80
 • Tổng số bản: 11
 • Tổng số bản rỗi: 11
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa