THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nhập môn xung đột quốc tế các vấn đề lý thuyết và lịch sử

Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Quang Khải, Trần Văn Thắng

Nhập môn xung đột quốc tế các vấn đề lý thuyết và lịch sử

Tác giả: Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Quang Khải, Trần Văn Thắng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Có sự tồn tại một logic xuyên suốt giải thích xung đột trong chính trị quốc tế? Chương 2: Nguồn gốc của các xung đột lớn thế kỷ XX. Chương 3: Cân bằng quyền lực và chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 4: Thát bại của an ninh tập thể và chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 5: Chiến tranh lạnh. Chương 6: Cam thiệp, các thể chế và các cuộc xung đột sắc tộc và khu vực. Chương 7: Toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau. Chương 8: Cách mạng thông tin, các chủ thể xuyên quốc gia và sự phân tán quyền lực. Chương 9: Một trật tự thế giới mới?

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Quang Khải, Trần Văn Thắng
  Thông tin nhan đề:Nhập môn xung đột quốc tế các vấn đề lý thuyết và lịch sử / Đỗ Thị Thủy
  Xuất bản, phát hành:H. / 2012
  Mô tả vật lý:407 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Cân bằng quyền lực , Chiến tranh lạnh , Quan hệ quốc tế , Quyền lực , Toàn cầu hóa , Xung đột quốc tế , Xung đột sắc tộc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.002172-91
 • Tổng số bản: 20
 • Tổng số bản rỗi: 19
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa