THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hỏi- đáp môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin

Ngô Tuấn Nghĩa

2022

Hỏi- đáp môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin

Tác giả: Ngô Tuấn Nghĩa
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm các khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế với tư cách là những điều kiện cần thiết cho nghiên cứu kinh tế chính trị và các môn học kinh tế; ngoài ra giúp cho người đọc có cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp với những vấn đề thực tiễn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Ngô Tuấn Nghĩa
  Thông tin nhan đề:Hỏi- đáp môn Kinh tế chính trị Mác- Lênin / Ngô Tuấn Nghĩa, Đoàn Xuân Thủy
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:370 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Mác- Lênin , Nghiên cứu kinh tế chính trị , Sách hỏi đáp , Giáo trình , Hỏi- đáp , Kinh tế chính trị

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001160-4
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 0
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa