THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Những yếu tố tác động tới sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh từ sau Chiến tranh Lạnh

Tác giả: Đoàn Tuấn Minh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Tổng quan về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh. Chương 2: Những yếu tố tác động tới chính sách của Mỹ tới khu vực Mỹ LaTinh kể từ sau chiến tranh Lạnh. Chương 3: Đánh giá tác động của các yếu tố và dự báo chính sách của Mỹ với Mỹ Latinh trong thời gian với chính sách của Mỹ tới khu vực Mỹ Latinh

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đoàn Tuấn Minh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 79tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Chiến tranh Lạnh, Chính sách của Mỹ, Luận văn, Mỹ Latinh

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm