THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

An ninh năng lượng và ngoại giao năng lượng: Cách tiếp cận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tác giả: Vũ Lê Thái Hoàng, Hàn Lam Giang
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Lê Thái Hoàng, Hàn Lam Giang
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 248 tr, 23 cm
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế.- Số 1(120)3-2020, Tr.: 31-56
Từ khóa: An ninh năng lượng, Địa chính trị năng lượng, Nghiên cứu Quốc tế, Ngoại giao năng lượng, Phát triển bền vững, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Tạp chí

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm