THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách an ninh năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama (2009 - 2016)

Tác giả: Phạm Diệp Linh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chính sách an ninh năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama (2009 - 2016). Chương 2: Nội dung và thực triển khai chính sách an ninh năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama (2009 - 2016). Chương 3: Kế thừa và điều chỉnh chính sách an ninh năng lượng của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Diệp Linh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 111tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh năng lượng, Luận văn, Mỹ, Tổng thống Barack Obama

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm