THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động yếu tố nội bộ lên chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump và Joe Biden: Tiếp canhaj từ góc độ so sánh

Tác giả: Lê Thu Trang
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở phân tích tác động của các nhân tố nội bộ đến chính sách đối ngoại Mỹ. Chương 2: So sánh tác động của nhân tố nội bộ đến chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Donald Trump và Joe Biden. Chương 3: Đánh giá tác động của nhân tốt nội bộ tới chính sách đối ngoại dưới thời tổng thống Donald Trump và Joe Biden nói chung và tới mối quan hệ với Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Thu Trang
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 69 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Chính trị quốc tế, Doanld Trump, Đối ngoại Mỹ, Joe Biden, Khóa luận chính trị quốc tế, Khóa luận quan hệ quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Mỹ đối ngoại, Nhân tố nội bộ, Quan hệ quốc tế, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm