THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Liên minh Mỹ - Hàn trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

Tác giả: Nguyễn Duy An
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở phân tích vị trí liên minh Mỹ- Hàn tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương. Chương 2: Vị trí liên minh Mỹ- Hàn trong nội hàm chiến lược của Mỹ tại khu vực. Chương 3: Triển vọng của liên minh Mỹ- Hàn trong chiến lược tới năm 2030 và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Duy An
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 55 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Ấn Độ- Thái Bình Dương, Hàn Quốc - Mỹ, Khóa luận, Liên minh Mỹ - Hàn, Mỹ - Hàn

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm