THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Mỹ - Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Đào Văn Tuấn
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 2: Thực trạng quan hệ Mỹ - Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chương 3: Đánh giá mối quan hệ Mỹ - Nhật Bản dưới thời Tổng thống Donald Trump và những thay đổi trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đào Văn Tuấn
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 98tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Luận văn, Luận văn cao học, Luận văn quan hệ quốc tế, Mỹ, Nhật Bản, Quan hệ Mỹ - Nhật Bản, Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Joe Biden

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm