THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại Việt Nam. T2: 1975 - 2006

Nguyễn Vũ Tùng

Chính sách đối ngoại Việt Nam. T2: 1975 - 2006

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng
  Thông tin nhan đề:Chính sách đối ngoại Việt Nam. T2: 1975 - 2006
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện quan hệ quốc tế , 2007
  Mô tả vật lý:515 tr
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009242-5; VN-V.010211; VN-V.010221; VN-V.10831
 • Tổng số bản: 7
 • Tổng số bản rỗi: 6
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa