THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giấc mơ Trung Quốc: Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ

Lưu Minh Phúc

Giấc mơ Trung Quốc: Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ

Tác giả: Lưu Minh Phúc
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lưu Minh Phúc
  Thông tin nhan đề:Giấc mơ Trung Quốc: Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong thời đại hậu Mỹ / Lưu Minh Phúc
  Xuất bản, phát hành:H. : Thời đại , 2011
  Mô tả vật lý:591 tr.;21cm
  Từ Khóa:Giấc mơ Trung Quốc , Quan hệ Mỹ - Trung , Quan hệ Trung - Mỹ , Trung Quốc đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: TQ-V.001259-62
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Trung Quốc (V)

Từ khóa