THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam: Tập 2

Vũ Dương Huân

Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam: Tập 2

Tác giả: Vũ Dương Huân
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Chính sách đối ngoại Việt Nam trước đổi mới. Phần 2: Chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Phần 3: Công trình công bố ở nước ngoài và công trình bằng tiếng Anh.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Dương Huân
  Thông tin nhan đề:Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam: Tập 2
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Hành chính , 2009
  Mô tả vật lý:391 tr. ; 24 cm.
  Từ Khóa:Hội nhập quốc tế , Chính sách đối ngoại Việt Nam , Đối ngoại Việt Nam , Ngoại giao Việt Nam , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009505-6; VN-V.009929-30
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa