THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới. Chương 2: Thương mại quốc tế. Chương 3: Di chuyển nguồn vốn trên thế giới. Chương 4: Quan hệ tài chính và tiền tệ quốc tế. Chương 5: Di chuyển quốc tế về sức lao động. Chương 6: Sở hữu trí tuệ trong quan hệ kinh tế quốc tế. Chương 7: Các hiệp định thương mại tự do. Chương 8: Liên kết kinh tế quốc tế. Chương 9: Liên kết kinh tế ASEAN. Chương 10: Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (APEC). Chương 11: Các tổ chức kinh tế quốc tế. Chương 12: Toàn cầu hóa quan hệ kinh tế quốc tế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế
  Xuất bản, phát hành:.-H. : Văn hóa Dân tộc , 2021
  Mô tả vật lý:302 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Di chuyển nguồn vốn , Giáo trình kinh tế , Hiệp định thương mại tự do , Kinh tế quốc tế , Quan hệ kinh tế quốc tế , Thương mại quốc tế , Tiền tệ quốc tế , Tổ chức kinh tế quốc tế , Toàn cầu hóa , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001131-3
 • Tổng số bản: 3
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa