THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nghi thức và Lễ tân đối ngoại

Phùng Công Bách

2009

Nghi thức và Lễ tân đối ngoại

Tác giả: Phùng Công Bách
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách được chia thành 33 nội dung là các chủ đề về nghi thức và lễ tân đối ngoại.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phùng Công Bách
  Thông tin nhan đề:Nghi thức và Lễ tân đối ngoại / Phùng Công Bách
  Xuất bản, phát hành:H. : Thế giới , 2009
  Mô tả vật lý:198 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Công tác lễ tân ngoại giao , Công tác ngoại giao , Lễ tân đối ngoại , Nghi thức đối ngoại , Nghiệp vụ lễ tân , Nghiệp vụ ngoại giao , Quan hệ quốc tế , Lễ tân ngoại giao

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.002753; QHQT-V.002755
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa