THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1

2014

Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái niệm về luật dân sự Việt Nam. Chương 2: Quan hệ pháp luật dân sự. Chương 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu. Chương 4: Quyền sở hữu. Chương 5: Quyền thừa kế.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Đại học Luật Hà Nội
  Thông tin nhan đề:Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 1 / Đại học Luật Hà Nội
  Xuất bản, phát hành:H. : Công an Nhân dân , 2014
  Mô tả vật lý:355 tr. ; 20 cm
  Từ Khóa:Giao dịch dân sự , Giáo trình luật , Giáo trình Luật dân sự , Pháp luật dân sự , Quyền sở hữu , Quyền thừa kế , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001769-73
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa