THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 6 phần với nội dung về Bộ luật dân sự năm 2015. Phần 1: Quy định chung. Phần 2: Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản. Phần 3: Nghĩa vụ và hợp đồng. Phần 4: Thừa kế. Phần 5: Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Phần 6: Điều khoản thi hành.

Thông tin chi tiết

  Thông tin nhan đề:Bộ luật dân sự
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2016
  Mô tả vật lý:352 tr. ; 21 cm.
  Từ Khóa:Luật dân sự Việt Nam , Bộ luật dân sự , Bộ luật dân sự Việt Nam , Luật dân sự , Luật Việt Nam , Pháp luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.012386-400
 • Tổng số bản: 15
 • Tổng số bản rỗi: 15
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa