THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Thông tin nhan đề:Bộ luật dân sự
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2016
  Mô tả vật lý:352 tr. ; 21 cm.
  Từ Khóa:Bộ luật dân sự , Luật Việt Nam , Pháp luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.12386-400
 • Tổng số bản: 15
 • Tổng số bản rỗi: 13
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa