THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam

Nguyễn Vũ Tùng

Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương I: Đối tác và khuôn khổ quan hệ đối tác trong chính sách đối ngoại Việt Nam. <br> Chương II: Các nghiên cứu tình huống> <br> 1. Khuôn khổ quan hệ đối tác Việt Nam- Ấn Độ. <br>2. Việt Nam- Indonexia. <br>3. Việt Nam- Trung Quốc. <br> 4. Việt Nam- Nh

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng
  Thông tin nhan đề:Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam / Nguyễn Vũ Tùng
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2007
  Mô tả vật lý:247tr. ; 19cm
  Từ Khóa:Đối ngoại Việt Nam , Việt - Mỹ , Việt - Nga , Việt - Pháp , Việt Nam , Việt Nam - Ấn Độ , Việt Nam - Nhật Bản , Việt Nam - Trung Quốc , Việt Nam- Canada , Việt Nam- Hàn Quốc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.11447-61; VN-V.12688; VN-V.9115-28
 • Tổng số bản: 30
 • Tổng số bản rỗi: 28
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa