THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam

Nguyễn Vũ Tùng

Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Vũ Tùng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương I: Đối tác và khuôn khổ quan hệ đối tác trong chính sách đối ngoại Việt Nam. Chương II: Các nghiên cứu tình huống: Khuôn khổ quan hệ đối tác Việt Nam- Ấn Độ; Việt Nam- Indonexia; Việt Nam- Trung Quốc;...

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Vũ Tùng
  Thông tin nhan đề:Khuôn khổ quan hệ đối tác của Việt Nam / Nguyễn Vũ Tùng
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2007
  Mô tả vật lý:247 tr. ; 19 cm
  Từ Khóa:Đối ngoại Việt Nam , Việt - Mỹ , Việt - Nga , Việt - Pháp , Việt Nam , Việt Nam - Ấn Độ , Việt Nam - Nhật Bản , Việt Nam - Trung Quốc , Việt Nam- Canada , Việt Nam- Hàn Quốc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.009115-28; VN-V.011448; VN-V.011450-61; VN-V.012688; VN-V.11447; VN-V.11449
 • Tổng số bản: 30
 • Tổng số bản rỗi: 28
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa