THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Tác giả: Vũ Thị Thùy Giang
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về ngoại giao đa phương. Chương 2: Hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay. Chương 3: ĐÁnh giá hoạt động ngoại giao đa phương Việt Nam và đề xuất phương hướng trong thời gian tới

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Thị Thùy Giang
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: 80 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Luận văn, Ngoại giao đa phương, Ngoại giao đa phương Việt Nam, Việt Nam đối ngoại

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm