THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quá trình đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay

Tác giả: Phạm Mai Chi
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những nhân tố tác động đến sự đổi mới tư duy về hội nhập quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Mai Chi
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: 83 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Đổi mới tư duy, Hội nhập quốc tế, Luận văn

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm