THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại Mỹ từ góc nhìn hiện thực mới: Trường hợp đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ

Tác giả: Lê Đình Tĩnh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Lý luận về phân tích chính sách đối ngoại bằng thuyết hiện thực mới. Chương 2: Chính sách đối ngoại Mỹ sau chiến tranh lạnh. Chương 3: Chính sách của mỹ với Việt Nam kể từ khi bình thường hóa

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Đình Tĩnh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2013
Mô tả vật lý: 217 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại Mỹ, Luận án, Mỹ đối ngoại, Quan hệ Mỹ Việt, Quan hệ Việt Mỹ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm