THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Error analysis of verb tenses and word choices in translating Vietnamese-English documents by The Diplomatic Academy of Vietnam's Junior Students

Tác giả: Le Nhat Truong
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Literature Review. Chapter 3: Methdology, Findings ad Discussion. Chapter 4: Recapitulations, Implications, Limitations and Recommendations

Thông tin chi tiết

Tác giả: Le Nhat Truong
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 76p, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Ngôn ngữ Anh, Translating Vietnamese-English documents, Verb tenses, Word choices

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm