THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao và công tác ngoại giao

Tác giả: Vũ Dương Huân
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 15 chương giới thiệu một cách hệ thống các nội dung của ngoại giao như khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ..

Thông tin chi tiết

Tác giả: Vũ Dương Huân
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 586 tr., 24 cm
Nguồn:
Từ khóa: Công tác ngoại giao, Đối ngoại Việt Nam, Lý thuyết ngoại giao, Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam, Thư tín ngoại giao, Tiếp xúc ngoại giao, Việt Nam đối ngoại

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm