THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Difficulties in translating English collocations in political newspapers faced by DAV's 3 rd year English majored students and suggested solutions

Tác giả: Do Thu Giang
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Literature review. Chapter 3: Methodology, finding and discussion. Chapter 4: Conclusions, implications, limitations and recommendations

Thông tin chi tiết

Tác giả: Do Thu Giang
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 40 p., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Ngôn ngữ Anh, Translating English collocations, Translation problems

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm