THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tình trạng phân tích trong quan hệ Mỹ- Trung dưới thời chính quyền Donald Trump: Nguyên nhân và tác động

Tác giả: Hà Bảo Trâm
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái niệm, khung phân tích và cơ sở thực tiễn của tình trạng phân tách. Chương 2: Nguyên nhân tình trạng phân tách trong quan hệ Mỹ- Trung. Chương 3: Tác động của tình trạng phân tách trong quan hệ Trung- Mỹ

Thông tin chi tiết

Tác giả: Hà Bảo Trâm
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 69 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Donald Trump, Khóa luận, Mỹ - Trung, Quan hệ Mỹ - Trung, Quan hệ Trung - Mỹ, Tình trạng phân tích, Trung - Mỹ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm