THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Minilateralism in the US foreign policy towards the Indo- Pacific region under the Biden administration: A functionalist approach

Tác giả: To Thi Khanh Linh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Functionalism and its explanations for the rise of Minilateralism. Chapter 2: A Functionalist explanation for Biden administration’s operationalization of minilateralism in the Indo-Pacific Strategy. Chapter 3: Outlook of the US minilateralism in the Indo-Pacific

Thông tin chi tiết

Tác giả: To Thi Khanh Linh
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 71 p, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận quan hệ quốc tế, Minilateralism, Mỹ đối ngoại, Quan hệ quốc tế, US foreign policy, Đối ngoại Mỹ, Khóa luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm