THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách ngoại giao y tế của Việt Nam trong đại dịch Covid - 19

Tác giả: Phan Quỳnh Nga
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chính sách ngoại giao y tế của Việt Nam. Chương 2: Mục tiêu, nội dung và triển khai chính sách ngoại giao y tế của Việt Nam trong đại dịch Covid - 19. Chương 3: Đánh giá ngoại giao y tế của Việt Nam trong đại dịch Covid-19 và đề xuất chính sách

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phan Quỳnh Nga
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 60 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Covid - 19, Luận văn, Medical diplomacy, Ngoại giao y tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm