THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay

Tác giả: Nguyễn Hồng Quyên
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc từ 2010 đến nay. Chương 2: Nội dung và quá trình triển khai chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay. Chương 3: Đánh giá chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc 2010- 2022 và kiến nghị chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Hồng Quyên
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 78 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Hàn Quốc ngoại giao, Luận văn quan hệ quốc tế, Ngoại giao công chúng, Ngoại giao công chúng Hàn Quốc, Ngoại giao Hàn Quốc, Quan hệ quốc tế, Luận văn

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm