THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Cộng đồng ASEAN từ năm 2015 đến năm 2022

Tác giả: Kavang Nyiacha
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia Cộng đồng ASEAN. Chương 2: Thực tiễn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia Cộng đồng ASEAN (2015-2022). Chương 3: Dự báo xu hướng phát triển của Cộng đồng ASEAN và một số khuyến nghị nhằm nhân cao hiệu quả tham gia Cộng đồng ASEAN của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thông tin chi tiết

Tác giả: Kavang Nyiacha
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 91 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: ASEAN, ASEAN- Lào, Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Lào- ASEAN, Luận văn quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế, Luận văn

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm