THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao văn hóa Trung Quốc trong mười năm đầu thế kỷ XXI

Tác giả: Nguyễn Hà Ngọc Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung về ngoại giao văn hóa

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Hà Ngọc Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 55 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khóa luận, Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại giao văn hóa, Ngoại giao văn hóa Trung Quốc

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm