THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chiến thuật Vùng xám của Trung Quốc đối với Đài Loan và tác động tới quan hệ Mỹ - Trung từ năm 2016 đến nay

Tác giả: Lê Ngọc Mai
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành chiến thuật Vùng xám của Trung Quốc đốivới Đài Loan. Chương 2: Hoạch định và triển khai chiến thuật Vùng xám của Trung Quốc đối với Đài Loan từ 2016-nay. Chương 3: Đánh giá tác động chiến thuật Vùng xám của Trung Quốc tới quan hệ Mỹ - Trung và dự báo triển vọng

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Ngọc Mai
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chiến thuật Vùng xám, Đài Loan, Khóa luận, Khóa luận Chính trị quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Quan hệ Mỹ - Trung, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm