THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tài liệu tham khảo học phần: Liên minh Châu Âu. Phần 1

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Bài 1: Phương pháp tiếp cận nghiên cứu Liên minh Châu Âu. Bài 2: Cơ sở địa lý, bản sắc văn hoá chung của các nước thành viên Liên minh Châu Âu

Thông tin chi tiết

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Nguồn:
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Liên minh Châu Âu, Nghiên cứu Liên minh Châu Âu, EU, Phương pháp tiếp cận, Cơ sở địa lý Liên minh Châu Âu, Bản sắc văn hoá Liên minh Châu Âu, Văn hoá Liên minh Châu Âu

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm