THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sức mạnh mềm Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hình thành và nội dung sức mạnh mềm của Ấn Độ dưới thời Thủ tưởng Narenda Modi (2014-2019). Chương 2: Triển khai sức mạnh mềm Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014-2019). Chương 3: Đánh giá về sức mạnh mềm của Ấn Độ dưới thời Thủ t

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 87 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Ấn Độ đối ngoại, Ấn Độ đối nội, Đối ngoại Ấn Độ, Đối nội Ấn Độ, Luận văn, Sức mạnh mềm, Sức mạnh mềm Ấn Độ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm