THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực

Nguyễn Thái Yên Hương; Lê Hải Bình, Lại Thái Bình,..

Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực

Tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương; Lê Hải Bình, Lại Thái Bình,..
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách tập trung đánh gái, phân tích về quan hệ Mỹ- Trung trong hơn 30 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1979) và triển vọng của mối quan hệ này đến năm 2020 theo giác độ của khoa học chính trị- xem xét quan hệ nước lớn dưới góc độ cân bằng quyền lực, từ đó góp phần phục vụ cho việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thái Yên Hương; Lê Hải Bình, Lại Thái Bình,.
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực / Nguyễn Thái Yên Hương
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2011
  Mô tả vật lý:304tr. ; 21cm
  Từ Khóa:Cân bằng quyền lực , Mỹ , Mỹ đối ngoại , Quan hệ Mỹ Trung , Quan hệ Trung Mỹ , Trung Quốc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000776-807
 • Tổng số bản: 32
 • Tổng số bản rỗi: 32
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa