THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam giai đoạn 2011 - nay

Tác giả: Trần Thị Thanh Hải
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận về thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chương 2: Kết quả của thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 - nay. Chương 3: Đánh giá, kiến nghị nâng cao hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trần Thị Thanh Hải
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: 83 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Luận văn, Thông tin đối ngoại, Việt Nam

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm