THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Khủng hoảng an ninh năng lượng và biến pháp ứng phsi của EU

Tác giả: Võ Thị Khánh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh năng lượng. Chương 2: Ảnh hướng của khủng hoảng năng lượng đến an ninh kinh tế EU. Chương 3: Biện pháp khắc phục của EU và bài học kinh nghiệp đối với Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Võ Thị Khánh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 95 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh năng lượng, An ninh năng lượng EU, Khoá luận kinh tế, Khoá luận tốt nghiệp, Kinh tế quốc tế, Liên minh Châu Âu, Suy giảm năng lượng của EU, Khoá luận

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm