THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris

Pierre Asselin

Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris

Tác giả: Pierre Asselin
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương một: Vòng đàm phán đầu tiên: 1968-1971. Chương hai: Hòa hoãn và cuộc tấn công mùa Xuân: tháng Giêng – tháng Sáu 1972. Chương ba: Thương lượng nghiêm chỉnh: tháng Bảy – tháng Chín 1972. Chương bốn: Từ nhất trí đến bất đồng: tháng Mười 1972. Chương năm: Dàn xếp với Thiệu: tháng Mười một 1972. Chương sáu: Ván bài ngửa: tháng Mười hai 1972. Chương bảy: Vòng cuối cùng: tháng Giêng 1973.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Pierre Asselin
  Thông tin nhan đề:Nền hòa bình mong manh: Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris / Pierre Asselin
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2012
  Mô tả vật lý:374 tr. ; 24 cm.
  Từ Khóa:Đàm phán , Đàm phán Paris , Hiệp định , Hiệp định Paris , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.010894-8; VN-V.012804
 • Tổng số bản: 6
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa