THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 2

2008

Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 2

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Ngoại giao
  Thông tin nhan đề:Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 2 /
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2008
  Mô tả vật lý:457 tr. ; 25 cm
  Từ Khóa:Cộng đồng dân chủ , Dân chủ bá quyền , Giáo trình quan hệ quốc tế , Lý luận quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Thể chế quốc tế , Toàn cầu hóa , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001623-7
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa