THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 1

2007

Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 1

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách này giới thiệu một cách khái quát những trào lưu lý luận chính trị về QHQT đương đại, những mạch lập luận, cùng điểm mạnh, điểm yếu của từng dạng lý luận về QHQT cũng như các ứng dụng của chúng trong việc phân tích tình hình thế giới trong thực tiễn hiện nay.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Học viện Quan hệ Quốc tế
  Thông tin nhan đề:Lý luận quan hệ quốc tế: Quyển 1 /
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ quốc tế , 2007
  Mô tả vật lý:461 tr. ; 25 cm.
  Từ Khóa:Cân bằng quyền lực , Chủ nghĩa khủng bổ , Giáo trình quan hệ quốc tế , Lý luận quan hệ quốc tế , Ngoại giao bạo lực , Toàn cầu hóa , Trật tự thế giới , Xung đột sắc tộc , Xung đột văn minh , Giáo trình

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001618-22
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 5
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa