THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của truyền thông đối ngoại trong triển khai chính sách đối ngoại Việt Nam giai đoạn Covid-19 năm 2020

Tác giả: Phạm Mỹ Lệ
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về vai trò của truyền thông đối với triển khai chính sách đối ngoại Việt Nam. Chương 2: Hoạt động truyền thông đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2020. Chương 3: Tác động của truyền thông đối ngoại đối với triển khai chính sách đối ngoại giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2020

Thông tin chi tiết

Tác giả: Phạm Mỹ Lệ
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 57tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Covid 19, Luận văn, Truyền thông đối ngoại, Việt Nam

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm