THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

So sánh cách đưa tin của hai phương tiện truyền thông CNN và China Daily trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung

Tác giả: Nguyễn Thị Quyên
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: So sánh cách đưa tin của hai phương tiện truyền thông CNN và China Daily trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung. Chương 3: Ảnh hưởng của hai kênh truyền thông CNN, China Daily đối với công chúng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thị Quyên
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 58 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Cách đưa tin, Chiến tranh thương mại, Khóa luận, Mỹ - Trung, Phương tiện truyền thông, Trung - Mỹ, Truyền thông văn hóa

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm