THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao văn hóa: Trụ cột quan trọng của ngoại giao toàn diện Việt Nam thời hội nhập quốc tế

Tác giả: Ngô Thị Phương Thảo
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Nhận thức chung về ngoại giao văn hóa. Chương 2: Những đóng góp của ngoại giao văn hóa đối với đất nước thời hội nhập quốc tế. Chương 3: Đánh giá ngoại giao văn hóa trong thời gian qua

Thông tin chi tiết

Tác giả: Ngô Thị Phương Thảo
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: 87 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách ngoại giao, Khóa luận, Ngoại giao toàn diện, Ngoại giao văn hóa, Ngoại giao Việt Nam, Quan hệ quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm