THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của đại dịch Covid-19 đến quá trình chuyển dịch quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương

Tác giả: Đào Sơn Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quá trình chuyển dịch quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương trước đại dịch Covid-19. Chương 2: Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 và tác động đến quá trình chuyển dịch quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Chương 3: Triển vọng chuyển dịch quyền lực tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương hậu đại dịch

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đào Sơn Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 68 tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, Khóa luận, Khóa luận quan hệ quốc tế, Chuyển dịch quyền lực, Quan hệ quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm