THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của FDI từ Nhật Bản đến tăng trưởng kinh tế ASEAN giai đoạn 1996-2017

Tác giả: Nguyễn Đăng Quyền
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. Chương 2: Phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản tới tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN giai đoạn 1996-2017. Chương 3: Đánh giá chung về kết quả định lượng và một số khuyến nghị chính sách đối với Viêt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Đăng Quyền
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2019
Mô tả vật lý: 62 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: FDI, Kinh tế ASEAN, Kinh tế quốc tế, Luận văn, Tác động FDI, Tăng trưởng kinh tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm