THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2014-2021

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Chương 2: Hoạt đông và vai trò của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn từ 2014 đến năm 2021. Chương 3: Xu hướng hoạt động và vai trò của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2022
Mô tả vật lý: 84 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Liên Hợp Quốc, Luận văn quan hệ quốc tế, Lực lượng giữ gìn hòa bình, Quan hệ quốc tế, Luận văn

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm