THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tài liệu tham khảo: Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Tập tài liệu gồm những bài đọc về Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại từ nhập môn tới những vấn đề nghiên cứu cụ thể.

Thông tin chi tiết

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2018
Mô tả vật lý:
Nguồn:
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế hiện đại, Lịch sử quan hệ quốc tế, Lý thuyết quan hệ quốc tế, Lý thuyết quan hệ quốc tế hiện đại, Lịch sử quan hệ quốc tế, Nghiên cứu quan hệ quốc tế, Tài liệu tham khảo

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm