THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tài liệu tham khảo: Lịch sử quan hệ quốc tế cận hiện đại

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Bài 1: Giới thiệu chung về môn học. Bài 2: Quan hệ quốc tế trong giai đoạn xuất hiện và phát triển của Chủ nghĩa tư bản. Bài 3: Quan hệ quốc tế trong Chiến tranh thế giới thứ I. Bài 4: Quan hệ quốc tế giữa hai cuộc Thế chiến. Bài 5: Quan hệ quốc tế trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Thông tin chi tiết

Tác giả: Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao - Học viện Ngoại giao
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý:
Nguồn:
Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Lịch sử quan hệ quốc tế, Quan hệ quốc tế cận hiện đại, Lịch sử quan hệ quốc tế cận hiện đại, Ngoại giao cận hiện đại

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm