THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tiến trình phát triển của diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và tác động đến Việt Nam

Tác giả: Trịnh Quang Minh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Chương 2: Tác động của ARF đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chương 3: Tác động của ARF đến Việt Nam và một số kiến nghị

Thông tin chi tiết

Tác giả: Trịnh Quang Minh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: 80 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: ASEAN, ARF, Diễn đàn khu vực ASEAN, Luận văn, Quan hệ quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm